تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کپ مانیسمان جوشی"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۱۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کپ مانیسمان جوشی"۳/۴ رده۴۰ بنکن ۱۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کپ مانیسمان جوشی"۱/۴ ۱ رده۴۰ بنکن ۲۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کپ مانیسمان جوشی"۱ رده۴۰ بنکن ۲۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کپ مانیسمان جوشی "۱/۲ ۱ رده۴۰ بنکن ۲۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کپ مانیسمان جوشی"۲ رده۴۰ بنکن ۳۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کپ مانیسمان جوشی "۱/۲ ۲ رده۴۰ بنکن ۴۶۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کپ مانیسمان جوشی"۴ رده۴۰ بنکن ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کپ مانیسمان جوشی"۳ رده۴۰ بنکن ۸۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کپ مانیسمان جوشی"۵ رده۴۰ بنکن ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________