تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی"۱*"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۵۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی۳/۴*۱/۲ اینچ رده۴۰ بنکن ۳۶۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راه تبدیلی مانیسمان"۱*"۳/۴ جوشی رده۴۰ بنکن ۵۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۴*"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۷۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۴*"۱ رده۴۰ بنکن ۷۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۲*"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۹۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۴*"۳/۴ رده۴۰ بنکن ۷۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۲*"۳/۴ رده۴۰ بنکن ۹۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۲*"۱ رده۴۰ بنکن ۹۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۲*"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________