تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل مانیسمان جوشی "۱/۲*"۳/۴ رده ۴۰ بنکن ۱۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تبدیل مانیسمان جوشی "۱/۲*"۱ رده ۴۰ بنکن ۱۹۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۳/۴*"۱ رده ۴۰ بنکن ۲۴۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تبدیل مانیسمان جوشی "۱/۲*" ۱/۴ ۱ رده ۴۰ بنکن ۴۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تبدیل مانیسمان جوشی "۳/۴*" ۱/۴ ۱ رده ۴۰ بنکن ۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تبدیل مانیسمان جوشی "۱*" ۱/۴ ۱ رده ۴۰ بنکن ۲۵۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تبدیل مانیسمان جوشی "۱/۲*" ۱/۲ ۱ رده ۴۰ بنکن ۵۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تبدیل مانیسمان جوشی "۳/۴*" ۱/۲ ۱ رده ۴۰ بنکن ۴۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تبدیل مانیسمان جوشی "۱*" ۱/۲ ۱ رده ۴۰ بنکن ۳۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تبدیل مانیسمان جوشی "۱/۲ *" ۲ رده ۴۰ بنکن ۸۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________