تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۱۰۰
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۸۰
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۹۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۵۰
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۲۶
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۰۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۱۵
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۴۸۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۵
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۷۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۹۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۴
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳,۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۴
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴,۸۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۴

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________