تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۱۳۵
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۹۶
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۰۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۳۰
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۷۰
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۵۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۲۰
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۸۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۱۲
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۲۶۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۶
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۸۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۴۰
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۷۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۶
رابط مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴,۲۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۳

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________