تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۱۰۰
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۸۰
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۷۵
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۵۰
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۴۰
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۷۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۳۰
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۷۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۲۲
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۱۸
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۱۶
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۸۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تعداد: ۱۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________