تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۵۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۰۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۰۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعدداد: ۱۰۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعدداد: ۱۰۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۸۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰* ۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعدداد: ۴۵
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰* ۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعدداد: ۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعدداد: ۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعدداد: ۲۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۴۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعدداد: ۱۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________