تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۱۲
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۱۲
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۱۲
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۸۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۸۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۸۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۴۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۴۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۸۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۲۲
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۱۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۳
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________