تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۴۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۰۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۲۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۸۸
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۱۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۴۵
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۴۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰* ۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۲۵
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۹۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۲
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۹۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۲
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۶
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۲۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳*۱۱۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۴
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۱/۲ ۲اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________