تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۸۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۷۵
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۷۵
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۵۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۵۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۵۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۶۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۲۴
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۴۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰* ۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۵
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۴۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۴۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد: ۱۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________