تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۵۰
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۲۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۲۰
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۷۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۳۴
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۹۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۱۶
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۴۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۷
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۹۱۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۵
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۱۰
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۸۶۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۴
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴,۸۷۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۲
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷,۲۹۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________