تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۴۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۶۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۴۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۰۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۲۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۰۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۲۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۱۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۱۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۷
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________