تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۱۸۰
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۱۴۰
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۶۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۴۵
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۹۶
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۴۲
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۵۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۲۴
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۷۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۱۵
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۹
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۵۴۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۵
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۲۸۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تعداد: ۳

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________