تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵,۷۵۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۷۰
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۳,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۶۰
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۴,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۶۰
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۳۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۵۰
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۲۰
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۴۰
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۵۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________