تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۷۰
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۶۰
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۶,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۶۰
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۸,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۵۰
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۲,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۴۰
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۲,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۲۰
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۸,۲۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱۶,۹۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________