تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۶۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰۰
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰۰
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰۰
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۲,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۵۰۰
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۸,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۵۰۰
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۱,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۵۰۰
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۲,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۳۰۰
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۷,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۲۰۰
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۳,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۶,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________