تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۵,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۲۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰۰
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۵,۷۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۷۰
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۳,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۶۰
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۶۰
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۵۰
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۲۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۴۰
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۰۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۲۰
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۰۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تعداد: ۱۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________