تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۹۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۹۶
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تعداد: ۴۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________