تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۰۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۱۱۲
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۶۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۱۱۲
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۱۱۲
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۱۱۲
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۵۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۹۶
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۹۶
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۸۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۴۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۲۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۴۸
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۴۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________