تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۱۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۷۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۰۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۱۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۱۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۲۰۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۱۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۳۲۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۱۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۶۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰* ۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۱۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۸۵۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تعداد: ۱۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________