تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۶۰۰
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۱۰۰۰
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۲۰۰
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۷۰
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۱۴۰
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۶۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۴۵
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۵
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۲۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۱۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________