تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۱۵۰۰
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۸۰۰
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۴۰۰
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۲۰۰
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۱۰۰
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۰۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۵۰
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۴۰
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________