تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۱۰۰۰
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۶۰۰
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۵۰۰
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱*۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۲۰۰
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۲۰۰
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۲۰۰
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۱۵۰
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۴ ۱*۲اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۱۲۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________