تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۴۰۰
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲*۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۴۰۰
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲*۱/۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲* تیپ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶* تیپ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶* بست ابتدایی ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲* بست ابتدایی ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
تیپ * بست ابتدایی ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶* ۵/۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
تیپ * تیپ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعداد: ۳۰۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________