تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۷۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۱۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۳۵
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۸۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۱۸
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۵۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۱۵
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۴۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۱۰
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۴۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۸
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۳۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۶
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰*۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۶
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۶
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵*۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________