تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه ۴۵ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۸۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۵۰
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۲۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۲۵
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۰۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۱۵
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۲۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۲۸
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۰۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۱۵
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۲۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۱۲
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۵۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۱۰
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۱۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۸
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۱۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۸
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۳۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تعداد: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________