تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۱۲۰
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۴۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۱۱۵
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۱۱۵
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۷۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۸۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۶۰
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۸۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰*۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۸۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۶۰
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۴۸
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۱۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۲۸
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۸۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________