تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۵۰۰
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۳۰۰
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۲۰۰
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۱۵۰
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۴۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۹۰
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۶۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۶۵
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۴۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________