تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۲۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۱۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۶۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۴۸
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۱۵۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۲۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۱۶
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۵۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۸
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۸۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ تعداد: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________