تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۱۵۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۱۵۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۱۵۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۱۵۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۱۰۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۱۰۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۱۰۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۹۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۴۵
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۳۵
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تعداد : ۳۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________