تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۲,۷۹۷,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰*۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۲,۰۹۶,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰*۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۳,۴۹۴,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۵,۲۴۳,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۴.۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۵,۰۱۶,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰*۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۶,۵۹۴,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۳.۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۶,۹۸۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰*۴.۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۸,۵۲۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۴.۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۷,۵۱۵,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۳.۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۹,۶۲۵,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰*۳.۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________