تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۴۰ mm پلیمرگلپایگان ۸۸,۱۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۶۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله۵۰ mm پلیمرگلپایگان ۱۲۴,۹۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۱۶۸
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۶۳ mm پلیمرگلپایگان ۱۶۸,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۱۰۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۹۰ mm پلیمرگلپایگان ۲۹۶,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۶۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۱۲۵ mm پلیمرگلپایگان ۵۳۸,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۳۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۱۱۰ mm پلیمرگلپایگان ۴۷۷,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۳۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۱۶۰mm پلیمرگلپایگان ۱,۰۴۲,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۱۴
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۲۰۰ mm پلیمرگلپایگان ۲,۰۴۰,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________