تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۴۰ mm پلیمرگلپایگان ۷۷,۳۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۸۰
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۵۰ mm پلیمرگلپایگان ۹۹,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۶۰
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۶۳ mm پلیمرگلپایگان ۱۵۳,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۱۲۵
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۱۱۰ mm پلیمرگلپایگان ۴۱۱,۹۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۴۵
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۹۰ mm پلیمرگلپایگان ۲۹۷,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۴۸
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۱۲۵ mm پلیمرگلپایگان ۵۴۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۳۶
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۱۶۰ mmپلیمرگلپایگان ۸۲۴,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۱۸
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۲۰۰ mmپلیمرگلپایگان ۱,۶۰۶,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________