تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه ۴۵ درجه ۴۰ mm پلیمرگلپایگان ۱۵۷,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۱۱۵
سه راه ۴۵ درجه ۵۰ mm پلیمرگلپایگان ۱۹۷,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۸۴
سه راه ۴۵ درجه ۶۳ mm پلیمرگلپایگان ۳۱۳,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۴۵
سه راه ۴۵ درجه ۹۰ mm پلیمرگلپایگان ۵۱۶,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۳۵
سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰ mm پلیمرگلپایگان ۷۵۷,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۲۰
سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵ mm پلیمرگلپایگان ۱,۰۶۴,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۱۳
سه راه ۴۵ درجه۱۶۰ mmپلیمرگلپایگان ۱,۷۷۲,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۶
سه راه ۴۵ درجه ۲۰۰ mm پلیمرگلپایگان ۳,۵۸۰,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تعداد: ۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________