تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۹۰*۶۳ پلیمرگلپایگان ۳۷۳,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰*۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۴۵
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۱۱۰*۶۳ پلیمرگلپایگان ۵۱۱,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۳۶
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه۱۱۰*۹۰ پلیمرگلپایگان ۶۱۵,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۹۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۲۵
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۱۲۵*۱۱۰ پلیمرگلپایگان ۸۱۲,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۱۷
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۱۱۰*۱۶۰ پلیمرگلپایگان ۱,۰۵۲,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۱۶۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۱۲
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۱۲۵*۱۶۰پلیمرگلپایگان ۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۶۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۱۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________