تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله ۶۳*۹۰ پلیمرگلپایگان ۴۵۰,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۹۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۴۱
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله ۱۱۰*۶۳ پلیمرگلپایگان ۵۹۸,۳۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۳۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله ۱۱۰*۹۰ پلیمرگلپایگان ۶۰۴,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۹۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۲۵
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۸۶۷,۱۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۹۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۱۸
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۹۶۶,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۱۶
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۱,۳۵۷,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰*۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۸
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۱,۳۸۹,۹۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰*۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تعداد: ۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________