تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۵۰ سانتی متری ۲۵۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۱۰۰ سانتی متری ۴۴۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۲۰۰ سانتی متری ۸۰۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۵۰ سانتی متری ۳۹۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۱۰۰ سانتی متری ۷۱۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۵۰ سانتی متری ۸۳۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۱۰۰ سانتی متری ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________