تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۰۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۹۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۴۱۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۵۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۰۲۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________