تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۱۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۲۰۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۵۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۶۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۲۰۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________