تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۸۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۲۶۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۳۴۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۴۹۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۶۰۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۷۹۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۵۵۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۹۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۱۱۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۷۰۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________