تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۷۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۲۹۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۲۳۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۴۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۴۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۷۱۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۹۲۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۲۹۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۷۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۴۰۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________