تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۲۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۴۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۵۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۲۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۲۲۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۲۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۳۰۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۲۴۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________