تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۹۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۱۲۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۱۵۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۲۰۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۳۷۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۴۲۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۸۱۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________