تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۹۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۱۴۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۱۷۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۲۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۵۱۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۴۱۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۹۹۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________