تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۱۵۰سانتی متری ۹۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۲۵۰سانتی متری ۱۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۵۰۰سانتی متری ۱۷۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۱۰۰۰سانتی متری ۳۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۲۰۰۰سانتی متری ۵۹۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۳۰۰۰سانتی متری ۸۴۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۱۵۰سانتی متری ۱۲۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۲۵۰سانتی متری ۱۵۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۵۰۰ سانتی متری ۲۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۱۰۰۰سانتی متری ۴۶۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________