تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱۵۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱۸۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۰۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱۹۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۱۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۳۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۱۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۸۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۹۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۳۱۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________