تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۴۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۶۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱۰۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۴۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________