تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
عصایی پشت بام پوشفیت گروهB نیوفلکس ۷۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
عصایی پشت بام پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
عصایی پشت بام (با لوله) پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۲۰۰سانتی متر ۱,۲۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۲۹,۷۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۴۸,۳۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۵۷,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۷۶,۱۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۲۰۳,۲۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۲۲۴,۷۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست رایزر لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۰۸,۹۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________