تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۴۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۲۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۶۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۴۵۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۲۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۷۳۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________