تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۳۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۴۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۴۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۶۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۳۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۵۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۶۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۳۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________